VINTERTRÄDGÅRD
SDL NOBILES

VINTERTRÄDGÅRDEN SOM ÖPPNAR UPP

Vinterträdgården med modern design och genomtänkta detaljer och funktioner. Nobiles består av helisolerad aluminiumstomme som tilför låga engergivärden och underhållsfritt material som består år efter år. Vinterträdgården tillför naturligt ljus i er tillbyggnad men även rummet innanför er tillbyggnad är placerad framför. Med ett glastak släpper man igenom det naturliga ljuset i vinterträdgården samt er bostad. Med tillval som solskydd och automatik kan man styra vinterträdgården efter aktuellt väderstreck tillbyggnaden är placerad i.

 Nobiles har takstolar som går neråt som ger ett uttryck av ett platt tak på utsidan.


NOBILES

VINTERTRÄDGÅRD MED DESIGN I FOKUS

Skapa en utökad boyta för sin bostad med naturligt ljus där känslan av ute förlängs till året om. Med invändiga takstolar skapar man en känsla av ett platt yttertak och trivsam design invändigt med synliga takstolar. Vid alla anslutningar har Nobiles speciella isolationszoner inbyggt för att undvika kondensproblematik. Nobiles är en helsiolerad aluminiumstomme som uppfyller låga U-värden och bärighetskav för vind- och snölaster. Stommen glasas in med Solarlux isolerade vikpartier, skjutpartier eller fasta partier efter egna önskemål och funktion. Takatribut läggs på taket med isoloerat glastak eller aluminiumfyllning. Nobiles måttanpassas efter er bostad i mängd olika modeller där stort sett ni själva sätter gränserna hur ni vill ert rum ska se ut. 


SDL NOBILES
INFORMATION

01

SDL NOBILES

Solarlux

  • Aluminiumstomme isolerad
  • Invändiga regelverk / Takstolar går neråt
  • Känsla av ett platt yttertak
  • Glastak 2 samt 3-glas
  • Taklutning 5 till 45°
  • Stålstomme med aluminiumbeklädnad
  • Måttanpassas efter er bostad
  • Specialanpassas efter era behov utan få begränsningar
  • Valfri RAL-kulör och struktur, matt eller blankt
  • Inglasning: vikpartier, skjutpartier fasta partier